Mene sisältöön


Jätehuollon valvonta

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa jätehuollon valvonnasta Paraisten kaupungissa. Käytännössä ympäristönsuojelutoimiston viranhaltijat hoitava valvontatehtäviä. Mahdollisista epäkohdista voit ilmoittaa toimistoon, Petri Huovila, puh. 050-464 6866 tai Tomas Kull, puh. 046-556 1506.

Roskaamiskielto (Jätelaki § 4:19):
"Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)."

- Taajama-alueiden kiinteistöjen yleisen järjestyksen ja tavaroiden varastoinnin valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin.

Sivun alkuun