Mene sisältöön


Hyötyjätteiden lajittelu ja keräys

Eri tyyppiset hyötykäyttökelpoiset jäteainekset on lajiteltava erilleen sekä kodeissa että yrityksissä. Tämä on nyt erityisen tärkeää, koska polttokelpoisen jätteen keräily on alkanut. Suurin osa perinteisestä "sekajätteestä" on polttoon sopivaa, mutta siitä on lajiteltava pois ne ainekset, jotka siihen eivät kuulu.

Metallia, lasia, paperia, kartonkia ja pienparistoja varten on kunnan eri osissa keräyspisteitä ja -astioita, joihin mainitut jätejakeet tulee toimittaa ja joista tavara kuljetetaan hyötykäyttöön. Myös ongelmajätteet ja sähkö- ja elektroniikkaromu on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopisteisiin.

Yritykset vastaavat on itse jätehuoltonsa hoitamisesta - yleiset jätejakeiden vastaanottopaikat eivät ole yrityksiä varten tarkoitettu.

Ajantasalla olevat lajitteluohjeet löytyvät Lounais-Suomen Jätehuollon www-sivuilta. Sieltä löytyy myös kartta Paraisten alueen hyötyjätteiden keräyspisteiden sijaintipaikoista.


Ilmoitus betoni- tai tiilijätteen hyötykäytöstä tehdään ympäristönsuojelutoimistoon:


Sivun alkuun