Till innehållet


Avfallsavgifter

Principen är, att den som producerar avfallet, är också skyldig att betala för behandlingen av avfall.

Grundavgift för avfallshantering
Utöver den avfallsavgift som tas ut för tömning av avfallskärlet tas det även ut en grundavgift för avfallshantering.

Mot grundavgift kan invånarna lämna in farligt avfall i ambulerande insamlingar på fastlandet eller i skärgården samt på avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Apoteken tar emot läkemedelsavfall utan separat avgift. Med intäkter från grundavgifter ordnas avfallsrådgivning i skolor och i husbolag samt på olika evenemang, ges ut information och handledning samt produceras kundtidningen "För morgondagen" som delas ut till alla hem.   Med grundavgiften finansieras även återvinningspunkterna och underhållet och kundservicen på sorteringsstationerna och avfallscentralerna. Även kommunernas gemensamma avfallshanteringsmyndighet finansieras med grundavgiften.

Gällande taxa för mottagning av avfall vid avfallsstationerna, se Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Upp