Till innehållet


Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt för miljön och som inte får hamna ute i naturen. Farligt avfall kan lämnas i lagret för farligt avfall på Rauhala avfallscentral, på sorteringsstationerna i skärgården eller i insamlingsbilen Siira. Vid sidan av farligt avfall tar Siira emot även hushållsmaskiner, metallskrot och avlagda textilier utan avgift. Mot avgift kan man lämna städavfall och avfall från små renoveringar samt möbler och annat stort avfall i Siira. Siiras tidsschema finns på nätet: https://www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/siira-bilen/.

Gamla mediciner och febertermometrar kan också föras till apoteket, förbrukade batterier kan i sin tur föras till affärer som säljer dem.

LÄMNA ALDRIG FARLIGT AVFALL VID SIDAN AV KÄRLEN FÖR VANLIGT NYTTO- ELLER HUSHÅLLSAVFALL! PRIVATPERSONER BETALAR INGENTING FÖR ATT LÄMNA IN FARLIGT AVFALL TILL DE RÄTTA INSAMLINGSSTÄLLENA!

Info om farliga avfall: https://www.lsjh.fi/sv/jatelaji/farligt-avfall/

Problemavfallsanläggning EKOKEM

Upp