Mene sisältöön


Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä sekä huleveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat: Paraisten toiminta-alue ja Nauvon toiminta-alue.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää vettä. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi ympäristölupaehdot täyttäviin puhdistuslaitoksiin. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Yhteenveto talousveden riskienarvioinnista Paraisten kaupungin vesihuollon toiminta-alueilla Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Näsbyn vedenjakelualueilla

Paraisten keskustaajaman vedenjakelualue

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • ylävesisäiliö, palopostit

 • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

 • Väliaikainen vedenjakelu

 • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

  Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

  Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

  Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) toimittaman veden osalta TSV on tehnyt riskinarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä.


  Nauvon vedenjakelualue

  Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • Vedenkäsittely Finbyssä, Vikomissa ja vesilaitoksella

  • hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius ja kalkkikivisuodatus

 • Alavesisäiliö, palopostit

 • Pohjaveden muodostumisalueet

 • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

 • Väliaikainen vedenjakelu

 • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

  Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

  Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.


 • Korppoon vedenjakelualue

 • Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • Vedenkäsittely Rosklaxissa ja Verkanissa

  • hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius, kalkkikivisuodatus ja kalvosuodatus

 • Alavesisäiliöt, palopostit

 • Pohjaveden muodostumisalueet

 • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon

 • Väliaikainen vedenjakelu

 • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

  Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

  Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.


 • Näsbyn vedenjakelualue

  Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • Vedenkäsittely

  • hiekkasuodatus, ilmastus, UV-desinfiointi, desinfiointivalmius, kalkkikivisuodatus ja kalvosuodatus

 • Alavesisäiliö, merivesisäiliö, palopostit

 • Pohjaveden muodostumisalueet

 • pintaveden valuma-alue
 • Vesijohtoverkosto, pumppaus verkostoon
 • Väliaikainen vedenjakelu

 • Muu toiminta (kuvat ja kartat, asiakkaat ja tiedottaminen, strategiset toiminnat, henkilökunnan toiminta, näytteenotto)

  Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

  Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. • Lisätietoja:

  Paraisten vesihuolto   

  • Mika Laaksonen 044 358 5923

 • Terveystarkastaja

  • Tiina Torkkeli-Pitkäranta 050 598 0578

Sivun alkuun