Mene sisältöön


Hae lupaa

Uusi vuosi 2018 ja uudet toimintatavat rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonta alkaa varautumaan sähköiseen tulevaisuuteen vuoden vaihteen jälkeen. Vuoden vaihteen jälkeen vireille laitettuun lupahakemukseen liittyvät pääpiirustukset sekä erityissuunnitelmat on toimitettava paperisina sekä sähköisesti riippumatta luvan hakemistavasta. Sähköisesti toimitettavat dokumentit toimitetaan osoitteeseen suunnitelmat.rakennusvalvonta@parainen.fi ja niissä on oltava mukana aina kiinteistötunnus ja lupanumero sekä lyhyt kuvaus toimenpiteestä, mikäli hanketta ei ole laitettu vireille sähköisessä luvanhakemisjärjestelmässä.

Paperinen hakemus
Paperiset pääpiirustukset toimitetaan kahtena sarjana luvan hakemisen yhteydessä suunnittelijan allekirjoittamina. Samalla toimitetaan sähköinen pääpiirustussarja lukusuuntaan käännettynä, allekirjoitettuna ja pdf/A-muodossa. Sähköiset pääpiirustukset on lähetettävä viimeistään julkipanopäivänä. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että paperiset ja sähköiset suunnitelmat ovat samat.

Mikäli piirustuksia ei ole toimitettu sähköisesti, suunnitelmat skannataan rakennushankkeeseen ryhtyvän kustannuksella.

Skannauspalvelussa olleiden pääpiirustusten ja erityissuunnitelmien laskutus tapahtuu viiveellä. Laskutus lähetetään aina suoritetusta skannauserästä, jolloin laskuja voi saapua useampia johtuen siitä, että pääpiirustukset, IV-suunnitelmat, KVV-suunnitelmat ja rakennesuunnitelmat on skannattu eri erissä.

Sähköinen hakemus
Lupia voi myös hakea sähköisesti Lupapiste-järjestelmän kautta. Suunnittelija toimittaa sähköisen hakemuksen piirustukset pdf/A-muodossa. Vastaavat paperiset piirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan lupavalmistelijan ilmoitettua, että näin voi tehdä. Suunnittelija vastaa allekirjoituksellaan suunnitelmien vastaavuudesta.

Puunkaadot ja purkamisluvat ja -ilmoitukset
Puunkaadoista ja purkamisluvista ja -ilmoituksista ei tarvitse toimittaa sähköisiä suunnitelmia.

Rakennusluvan voimassa olon jatkaminen
Skannatut pääpiirustukset toimitetaan samalla tavalla kuin uudishankkeen kohdallakin.

Rakennustyön aikainen muutos
Pääpiirustuksia toimitetaan rakennusvalvontaan paperisena kaksi sarjaa ja myös sähköisenä vastaavalla tavalla kuin uudishankkeen kohdallakin.

_____________________________________


Paraisten kaupunki on ottanut käyttöön paperisen lupahakemuksen lisäksi sähköisen Lupapiste.fi-luvanhakemispalvelun Lupapiste.fi


 1. Rakentamishanke alkaa ennakkoneuvonnalla, yleensä katselmuksella rakennuspaikalla. Katselmuksen voit tilata puhelimitse asiakaspalvelusta tai sähköpostilla. Puhelinajan tai käynnin rakennusvalvonnan toimistossa voit myös varata nettiajanvarauspalvelusta. Lupapiste.fi-palvelussa hankkeelle voi kysyä ennakkoneuvontaa keskustelupalstan kautta, ja näin kaikki tieto tallentuu yhteiseen tietokantaan hankkeen alusta lähtien.

 2. Tarkista, mikä lupa on kyseessä (rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus), ennen kuin alat koota tietoja ja täyttää lomakkeita. Jos olet epävarma siitä, minkä luvan tarvitset, ota yhteyttä rakennusvalvontaan, me autamme mielellämme.

 3. Valitse oikea lupa vasemman palkin valikosta ja noudata ohjeita siitä, mitä liitteitä ja asiakirjoja hakemukseen tulee liittää.

  Tallenna tarvitsemasi lomakkeet omalle koneellesi painamalla tiedosto auki ja valitsemalla "tallenna".

  Ellei käytössäsi ole tietokonetta tai tulostinta, voit hakea kaikki lomakkeet myös meiltä rakennusvalvonnasta Paraisilta tai Korppoosta.

 4. Huolehdi siitä, että lupahakemuksessa on oikea määrä piirustuksia ja että ne ovat pätevän suunnittelijan laatimia. Piirustukset on sidottava tai liitettävä yhteen paperiliittimellä sarjoiksi niin, että jokaisessa sarjassa on yksi kutakin piirustusta (asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivupiirustus, leikkauspiirustus). Asemapiirroksen on aina oltava oma piirroksensa, mutta muut piirustukset voi yhdistää yhteen piirustukseen tarpeen/mieltymyksen mukaan.

  Piirustusten on oltava pätevän suunnittelijan laatimia (asuinrakennuksen suunnitteluun tarvitaan arkkitehti, insinööri tai rakennusmestari).

 5. Käy lopuksi läpi kaikki asiakirjat ja vertaa niitä lupakohtaisiin ohjeisiin.

 6. Jos haluat, että tarkastaja käy läpi hakemuksesi, varaa käyntiaika.

 7. Pääsuunnittelijan on käytävä läpi hakemusasiakirjat ennen kuin ne jätetään rakennusvalvontaan!


HUOM! Mitä täydellisempi hakemus, sitä nopeampi käsittely. Epätäydellinen hakemus liitteineen ei etene päätökseen.


Paraisilla rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.


Rakennustarkastajien ja tarkastusinsinöörien tekemät päätökset annetaan viikoittain julki ja ne laitetaan ilmoitustaululle perjantaisin. Lautakunnan tekemät päätökset annetaan julki viikon sisällä kokouksesta.


Valmiin hakemuksen tulee olla kirjattuna rakennusvalvonnassa vähintään kolme viikkoa ennen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousta, jotta se voidaan ottaa käsittelyyn.


Lupapäätös sekä lasku perittävistä lupamaksuista lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Sivun alkuun