Till innehållet


Arkivservice

Pargas stads bygglovshandlingar kan beställas hos byggnadstillsynens kundservice under kontorstid.

För äldre bygglov behövs namnet på den som sökt bygglov och/eller byn som bakgrundsuppgifter. Byggnadsinspektionen arkiverar lovbesluten, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och eventuella övriga utredningar. De äldsta ritningarna är från 1940-talet.

Taxa för framtagande av handlingar, inkl. moms

  • Arkivsök 40€
  • Handling som fordrar längre tid än 1h:s handläggning för varje påbörjad timme 40 €

Kopieringskostnader (prisen inkl. moms)    

A4                   2,00 €
A3                   3,00 €
A4 x 3            4,00 €
A4 x 4            4,00 €
A4 x 5            5,00 € 
A4 x 6            5,00 €
A4 x 7            7,00 €
A4 x 8            7,00 €
A4 x 9            9,00 €
A4 x 11       10,00 €
A4 x 12       10,00 €
A4 x 13       11,00 €
A4 x 14       11,00 €
A4 x 15       12,00 €
A4 x 16       12,00 €


Upp