Till innehållet


Gatu och trafikplanering

Tekniska enheten ansvarar  för planeringen av nya gator, gång- och cykelvägar och trafikregleringar på gatuområdet, samt förverkligandet av dessa. Byggandet och underhållet av gatubelysningen handhas av tekniska enheten.

 Kontaktuppgifter:

  • Stadsbyggmästare Stefan Friman  (tjänstledig) fungerar som arbetsledare och kontaktperson för underhållsarbeten och övervakar entreprenader.
  • Granskningsingenjör Greger Brinkén fungerar som kontaktperson i motsvarande ärenden i Houtskär och Iniö.
  • Samhällsingenjör Matias Jensén fungerar som kontaktperson i planeringsfrågor.

  • Vinterjour (1.11 - 31.3) Pargasområdet 0400-524318Skriv ut
Dela |
Upp