Till innehållet


Underhåll av gator

Tekniska enhetens uppgift är att inom stadens detaljplanerade områden ansvara för och sköta om underhållet av gator och trafikområden.

Tekniska enhetens ansvarsområden:

- Underhåll samt nybyggnad av gator och trafikområden

- Trafikarrangemang

- Underhåll och byggande av gatubelysning

- Flyttning av skrotfordon

Upp