Mene sisältöön


Potilasturvallisuus


POTILASTURVALLISUUS – YHTEINEN VASTUU

Viime vuosien aikana Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota potilasturvallisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on korkeatasoisen, eurooppalaiset vaatimukset täyttävän potilasturvallisuuden saavuttaminen Suomessa, niin että terveydenhuollon ammattihenkilöt ja organisaatiot kaikessa toiminnassaan pyrkivät edistämään potilasturvallisuutta ja oppimaan kokemuksistaan.


Potilaana voit myötävaikuttaa hoidon turvallisuuteen

-          kertomalla meille itsestäsi riittävät, oikeat ja ajankohtaiset tiedot
-          kertomalla sairaudestasi ja käyttämistäsi hoitomenetelmistä
-          merkitsemällä itsellesi muistiin, mitä haluat kertoa tai kysyä lääkäriltä,
           ja mitä lääkäri sanoi tai vastasi
-          kertomalla kaikista oireistasi, myös lievistä. Kerro meille, jos johonkin
           sattuu tai jos et voi hyvin. Hoitohenkilöstö on paikalla sinua varten
-          kysymällä eri hoitovaihtoehdoista ja lääkkeistä sekä niiden hyödyistä ja
           haitoista. Tiedustele, täytyykö lääkitystäsi tarkistaa
-          varmistamalla, että ymmärsit asiat oikein, varsinkin jos sanat ovat 
           outoja tai sinulla ja hoitotyöntekijöillä on eri äidinkieli
-          kysymällä heti, jos jokin huolettaa sinua hoidossasi

Kysyvälle vastataan. Tieto tuo lisää turvallisuutta ja voimaa.

Vaikka teemme kaikki parhaamme, vahinkoja sattuu silti, ja useimmiten ne aiheutuvat hoitohenkilöstöstä riippumattomista syistä, kuten häiriöistä menetelmissä tai järjestelmissä.

Ilmoita hoitohenkilöstölle välittömästi, jos hoidossasi on mielestäsi tapahtunut virhe tai hoito ei suju odotustesi mukaisesti.  Kertomalla tilanteesta voimme kehittää menettelytapojamme ja järjestelmäämme potilasvahinkojen vähentämiseksi.

Voit tehdä alla olevalla lomakkeella hoitoon liittyvän muistutuksen. Voit tulostaa lomakkeen ja lähettää sen potilasturvallisuusvastaavalle osoitteeseen Vapparintie 15 a, 21600 Parainen  Lomakkeita käsitellään kaikkina arkipäivinä. Voit lähettää muistutuksen myös ylilääkärille  tai hoitotyön johtajalle.


Potilasvahingosta voi ilmoittaa Potilasvakuutuskeskukseen. Lomakkeen saa potilasasiamieheltä, jonka tehtävänä on

- tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi
- neuvoa ja avustaa potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvissä
  ongelmatilanteissa
- neuvoa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen tai valituksen
  laatimisessa.

Potilasasiamiestä koskevat tiedot ovat saatavilla eri terveysasemilla sekä seuraavasta osoitteesta:

http://www.pargas.fi/web/tjanster/halsa/fi_FI/patientombudsman/

Sivun alkuun