Mene sisältöön


Aikuiset

Aikuiset (yli 18-v.)
Työterveyshuollon asiakkaat (työterveyshoitajan tai -lääkärin kautta)

Terveyskeskuspsykologille voi varata ajan suoraan ilman terveyskeskuslääkärin lähetettä. Tilanteen mukaan tehdään tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä. Tavallisia tulosyitä ovat esim. koettu masentuneisuus, muistiongelmat sekä erilaiset elämänkriisit, kuten parisuhdeongelmat tai läheisen kuolema.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.


Sivun alkuun