Till innehållet


Barn under skolåldern

Psykologtjänsterna riktar sig till barn under skolåldern och deras familjer. Målet är att identifiera problem i ett så tidigt skede som möjligt och att tillsammans med familjen hitta det stöd och de resurser som barnet och familjen behöver för att klara av svårigheterna.

Vanliga orsaker till kontakt: 

  • Barnet har svårigheter med de emotionella och/eller de
    sociala färdigheterna
  • Förseningar i barnets utveckling eller eventuella
    specialsvårigheter, som t.ex. inlärningssvårigheter, gestaltningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter inom det språkliga området
  • Livskriser eller förändringar inom eller utanför familjen som reflekteras i barnet
  • Familjen har drabbats av en traumatisk olyckshändelse
  • Föräldrarna behöver stöd med utmaningar som gäller barnets normala utveckling som t.ex. känslighet, trotsighet eller livlighet.

Om du behöver psykologtjänster i frågor som gäller barn, kan du ta kontakt direkt eller först konsultera t.ex. barnrådgivningen, hälsocentralläkaren eller personalen inom småbarnspedagogiken. Remiss behövs inte.

Undersökningen startar med en kartläggning, som tar i beaktande föräldrarnas åsikter om hur barnet och familjen mår. Under mötet planeras psykologkontaktens mål och innehåll. Målet för handledningen och rådgivningen är att öka föräldrarnas förståelse för barnet, och att erbjuda förfaringssätt som gör det möjligt att klara av utmaningar i vardagen. Vanligtvis är antalet träffar 1-6.

Till undersökningsperioden av barnets utvecklingsnivå hör 3–5 besök med barnet och en diskussion för respons med föräldrarna. Vi bedömer olika delområden av utvecklingen hos barnet med testuppgifter och med aktiviteter som att rita, leka och spela. Vid behov följer vi med barnets beteende i daghemmet. Målet är att hitta individuella sätt att stöda barnets utveckling i vardagen hemma och inom småbarnspedagogiken.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Det är ändå möjligt att ta kontakt via e-post för att lämna ett ringbud.


Upp