Till innehållet


Rådgivningsverksamhet

De tjänster rådgivningen erbjuder kommuninvånarna är gratis basservicetjänster. Till rådgivningsverksamheten i Pargas hör preventivrådgivning, mödrarådgivning samt barnrådgivning.

Verksamheten grundar sig på hälsokontroller samt individuellt anpassade möten.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Upp