Till innehållet


Diabetesrådgivning

På diabetesmottagningarna vid Pargas hälsovårdscentral vårdas diabetiker med diabetes av typ 1 eller 2. Kunderna kommer till mottagningen antingen på eget initiativ eller med remiss efter att ha fått diagnosen diabetes. På diabetesskötarens mottagning följs diabetikernas hälsotillstånd upp vid regelbundna kontroller. Därtill ger diabetesskötaren råd om kost till personer med förhöjda blodsockervärden. Vården innefattar även råd om motion, mediciner och viktkontroll.

Fotvårdsbehovet avgörs genom riskbedömning av diabetesskötarna.

Av diabetesskötaren får diabetiker mätare för bestämning av blodsocker och diabetesskötaren visar också hur de används. Kunderna får kostnadsfritt till exempel följande vårdmaterial:

  • mätare för bestämning av blodsocker

  • pennkanyler och andra vårdartiklar

  • teststickor för blodsockermätning

  • tillbehör till insulinpumpar.

Diabetesrådgivningen tar emot besök endast efter tidsbokning.

PARGAS
skannattu ilmakuva, diabetes,DOC190813-0001.jpg 

Pargas hälsostation
Vapparvägen 15
21600 Pargas
Ca 50 m söder om huvudingången, i bottenvåningen.
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
GPS-adress: 60°18.60’ N 22° 17.52’ E

Telefon:
040 4885 568 (hälsovårdare Tuula Pärssinen)
040 4885 506 (hälsovårdare Fredrika Gestranius)

Telefontid och tidsbokning: 
kl. 12:00-13:00  vardagar

Vårdmaterial kan beställas per telefon (tfn 040 4885 568 eller 040 4885 506 under telefontid), elektroniskt (inte via e-post)  eller med en meddelandelapp (inlämnas i blå postlådan utanför diabetesrådgivningen).

Vårdmaterialet bör beställas gärna en vecka före avhämtning (Tillbehör till insulinpumpar ska beställas 2–3 veckor före avhämtning).

Vårdmaterialet kan avhämtas, från skåpet i väntrummet, vardagar kl. 8-16 om inte annat överenskommits.
OBS !!  Ytterdörren stängs vardagar kl. 16.00 och fredagar kl. 14.00.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


NAGU
Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
GPS-adress: N 66° 76.271, E 15°50.255

Telefontid:            
kl. 8.00–9.00 tis., ons. och fre.
tel.0400 117 152 (sjukskötare Åsa Peltonen) 

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

KORPO     
Korpo hälsostation
Tallbackavägen
21710 Korpo
GPS-adress: N 60°09.649, E 021° 33.827
     
Telefontid:           

kl. 8.00–9.00 vardagar (inte ons.)
tel. 040 488 5814 (sjukskötare Lena Palén) 

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

HOUTSKÄR
Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
21710 Korpo
GPS-adress: N 60°09.649, E 021° 33.827
           
Telefontid:    

kl. 8.00–9.00 vardagar (inte ons.)
tel. 040 488 5814 (sjukskötare Lena Palén)  

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

INIÖ   
Iniö hälsostation
Iniövägen 590
23390 Iniö
GPS-adress: N 60°23.703, E 021° 23.106
                
Telefontid:           

kl. 9:00-10:00 vardagar
tel. 0400 117 121  (hälsovårdare Nina Grandell)    

Vårdmaterialet beställs under telefontid och avhämtas enligt överenskommelse.

Upp