Till innehållet


Livsmedelstillsyn

Syftet med livsmedelsövervakningen är att garantera sakenlig kvalitet på livsmedlen och säkerhet för konsumenten. Övervakningen innefattar tillverkning, transport, förvaring, försäljning, servering och annan överlåtelse samt marknadsföring av livsmedel.

Hälsoinspektören bör kontaktas om man
- misstänker kvaliteten på något livsmedel man köpt eller förtärt
- misstänker att man blivit matförgiftad
- har för avsikt att inrätta en livsmedelslokal
- behöver råd för uppgörande av en plan för egenkontroll osv.  

Om ibruktagning av en livsmedelslokal (t.ex. restaurang, affär, kiosk eller lager) skall en ansökan göras i god tid innan verksamheten inleds. Verksamheten får inte påbörjas innan ansökan är godkänd. Verksamhetsidkaren skall känna till de hygieniska riskerna i anslutning till sitt företag samt själv övervaka sin verksamhet och kvaliteten på produkterna med hjälp av en godkänd plan för egenkontroll.

Tillsynsmyndighetens uppgift är att övervaka och handleda företagen att genomföra egenkontrollen. Kontroll av livsmedelslokaler görs huvudsakligen utan förhandsanmälan. Livsmedelsprover tas i enlighet med undersökningsplanen hos producenter samt i försäljnings- och serveringslokaler. Dessutom tas prover t.ex. vid misstankar beträffande någon produkts kvalitet. Av livsmedelsproven görs mikrobiologiska, kemiska och organoleptiska undersökningar.

Ytterligare uppgifter:
Hälsoinspektör
Eva Sjöman
tfn 044 358 5998

Upp