Till innehållet


Rådgivning

  • Preventivrådgivningens årskontroller är vart tredje år hos läkare och åren däremellan hos hälsovårdare. Tiden till hälsovårdare kan man boka via portalen. För att få läkartid bör man boka tid per telefon. Via egen Kanta kan man se planerna för följande besök.

  • Barnrådgivningens 1, 2, 3 och 6 års kontroller kan man boka via portalen.
    Övriga kontroller bokas per telefon. OBS! För att uträtta ett ärendeelektroniskt i stället för någon annan behöver man göra en fullmakt på hälsostationen eller rådgivningen.

  • Mödrarådgivningens tider bokas per telefon.

  • Blanketten med mödrarådgivningens förhansuppgifter kan fyllas i här.

            https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-te

Upp