Till innehållet


Kemikalieövervakning

Makrnadstillsynen enligt kemikalielagen koncentrerades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med den 1.9.2013 när den nya kemikalielagen (599/2013) trädde i kraft. Verket övertog alla de uppgifter som den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten tidigare hade hand om. I lagstiftningen finn inte längre några uppgifter för den kommunala kemikalietillsynsmydigheten. 

Övervakningen av smärre industriell användning och lagring av farliga kemikalier ankommer på räddningsmyndigheterna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är den högsta övervakande myndigheten för behandling och lagring av kemikalier för industriellt bruk.

Upp