Till innehållet


Cancerscreeningar

Pargas hälsocentral ordnar gruppundersökningar enligt det riksomfattande screeningprogrammet. 

De kvinnor som har rätt till screeningundersökningar får en personlig inbjudan att delta.

Screening för livmoderhalscancer, PAPA-prov

För att upptäcka livmoderhalscancer i ett tidigt skede, kallar Pargas stad alla kvinnor i åldern 30-60 år,
med fem års mellanrum till en gratis papa-screening.
Kallelserna kommer per post till de kvinnor som under året fyller 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år.

Provtagningen sker i Pargas laboratorium för dem som bor i stadsdelen Pargas.
Hälsostationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kallar sina kvinnor till provtagning till respektive hälsostation.

Screening för bröstcancer

Kvinnor i åldern 50-69 år kallas med två års mellanrum till screening för bröstcancer.
Mammografin görs på
Terveystalo Turku Aninkainen (Aningaisgatan 13). 
Om du har en spärrmarkering, ta kontakt med Terveystalo, tfn 045 7734 9976.


Upp