Till innehållet


Museer

Museer i Pargas

I den åboländska skärgården har man traditionellt varit mångsysslare. Skärgårdsborna har genom tiderna erhållit sin utkomst från flera olika källor såsom jordbruk, fiske, boskapsskötsel, seglation, kalkbränning, hantverk och industri. I våra pargas museer finns rika samlingar som på ett levande sätt berättar om områdets historia och traditioner. Genom att besöka våra museer kan man få en djupare förståelse för trakten och invånarna, samtidigt som museerna också erbjuder underhållning och annorlunda upplevelser för barn och vuxna. Välkommen att besöka våra museer!


Upp