Till innehållet


Sjöfartshuset i Nagu

nagu 072.JPGSjöfartshuset i Nagu öppnade sommaren 2010.

Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning.

Vid sekelskiftet 1800-1900 fick så småningom segelfartygen konkurrens av ångfartygen och regelrätta skärgårdsförbindelser upprättades mellan fastlandet och Nagu. Ett ångfartyg som många minns ännu idag är Östern och även bilfärjan Fix väcker många minnen till liv. I utställningen kan man bekanta sig med fartygens historia och modellbyggaren Åke Sandvalls modeller av de bägge fartygen finns utställda.

Ett helt rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk och flera av hans modeller, till exempel galeasen Svan, bärgningsfartyget Protector, fraktfartyget Wiiri och kusttankfartyget Esso Finlandia finns utställda.

Sjöfarten i Nagu under 1900-talet representeras i utställningen av Paulins rederiaktiebolag, rederi Engship och Delfin Cruises. Texter och bilder berättar också om hur det är att jobba inom sjöfarten på 2000-talet och tack vare ais-data kan besökarna följa med var fartygen finns just nu.

Utställningsverksamheten handhas av stadens museipersonal. Sjöfartshuset är öppet sommartid och det finns en guide på plats. Frågor som berör utställningar och verksamheter i Sjöfartshuset hänvisas till museiamanuens Anne Bergström 0505962112, Förnamn.efternamn@pargas.fi.

Gruppbokningar utanför ordinarie öppenhetstider till Skärgårdsbokning, Tfn +358 (0)2 410 6600

Utställningar 2019:

Kaptenstavlor med anknytning till Åbolands skärgård.

Viking – vår första riktiga bilfärja Finland – Sverige.

Hertiginnan och kaptenskan. Fotografier tagna på fyrmastade barken Herzogin Cecilie av Pamela Eriksson 1934-36.

Hitta skeppsrået utställningen för barn


Öppet 2019

11.6 - 11.8 ti-sö kl 11 - 18
13.8 - 31.8 ti-sö kl 11 - 16

Stängt på midsommar 21-23.6.2019.

13.6. 18:00 Utställningsöppning

Inträde 4 €/vuxen. Barn under 12 år gratis.

Kyrkostigen – Kirkkopolku 3, Nagu-Nauvo. Tfn/Puh +358 (0)2 410 6600

Hemsida     

Upp