Till innehållet


Scener - Kultursalen

KULTURSALEN I PIUG
Bokningsförfrågningar via bokning.pargas.fi

Regler för uthyrning av kultursalen i PIUG:

- Kultursalen är främst till för publika evenemang. Repetitioner kan hållas i utrymmet men de bör alltid ge rum för föreställningar, konserter, föreläsningar och andra publika evenemang. Repetitioner inför publika evenemang prioriteras framom andra repetitioner och icke publika evenemang.

- Kulturnämndens egen verksamhet prioriteras

- Hyresgäst bör använda minst en timme av tekniker som staden hänvisar till, och fakturerar för, om man inte kan visa att man anlitar en egen sakkunnig tekniker som staden godkänner.

- Inom maj månad kan föreningar och andra kulturaktörer anhålla om att få hyra utrymmet under inkommande hösttermin och inom oktober månad för inkommande vårtermin.

- Förening eller annan aktör som hyr kultursalen får också använda aula-utrymmet i andra våningen, samt all utrustning där. Hyresgästen bör dock i vissa fall komma överens om användningen med aktörer som arrangerar matcher, turneringar och tävlingar i idrottshallen.

- Hyra för publika evenemang 120 € + 50 €/timmen för tekniker. Tiden är kl. 12-23.

- Vill förening eller annan aktör arrangera fler publika evenemang under en kortare tidsperiod är hyran enligt följande:

·   120 € (+ 50 €/timmen för tekniker för den första tillställningen) / publik tillställning  för de fem första tillställningarna,

·   100 €/ publik tillställning  för de fem påföljande tillställningarna

·   80 € / publik tillställning för de påföljande tillställningarna

- Andra verksamhetssektorer i staden erhåller 35 % rabatt på priset för publika evenemang men även de måste anlita av staden hänvisad tekniker om man inte anlitar en egen sakkunnig tekniker.

- Hyran för repetitioner är 6 €/timmen.

salongen1.JPG
Foto: Anna Franck
 
Foto: Anna Frank


TEKNISKA SPECIFIKATIONER HÄR


Upp