Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

5.4.2019

  


Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.
Enheten för småbarnspedagogik:

LÄRARE inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2019 tillsvidare, svenskspråkig, Knattebo daghem

BARNTRÄDGÅRDSLÄRAR- och BARNSKÖTARVIKARIAT


Social- och hälsovård:

HÄLSOCENTRALLÄKARTJÄNST

SJUKSKÖTARE, vikariat, Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande) hemsjukhus

SJUKSKÖTARE, vikariat hemsjukvården

2 SJUKSKÖTARE, Pargas hälsovårdscentral

NÄRVÅRDARE,äldreomsorgen, Björkebo trygghetsjouren

2 NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, Björkebo

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen dagverksamheten

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen hemvården

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen Korpo

NÄRVÅRDARE, vikariat hemvården

VÅRDBITRÄDE (50 %), äldreomsorgen, Björkebo bastu- och klädvård


Fortlöpande rekrytering:

SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE, bäddavdelningarna i Pargas

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemservice/Pargas

SEMESTER- OCH ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

STÖDPERSONVERKSAMHET INOM HANDIKAPPSERVICE


 KAAREA:Skriv ut
Dela |
Upp