Till innehållet


Lediga jobb i Pargas stad

9.8.2019

  


Skärgårdsstaden söker nya medarbetare!

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Förvaltningstjänster:

FÖRVALTNINGSASSISTENT ,vikariat

IT-STÖDPERSON


Byggnadstillsynsenheten:

TILLSTÅNDSINGENJÖR


Enheten för småbarnspedagogik:

BARNSKÖTARE, visstidsanställning, Houtskär

BARNTRÄDGÅRDSLÄRAR- och BARNSKÖTARVIKARIAT


Social- och hälsovård:

STUDERA PÅ LÄROAVTAL TILL NÄRVÅRDARE?

SOCIALHANDLEDARE, vikariat, barnskyddet

SOCIALARBETARE, barnskyddet

ÄLDREOMSORGSLEDARE,Nagu

2 NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen Nagu

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, dagverksamheten

NÄRVÅRDARE, vikariat äldreomsorgen Björkebo

Fortlöpande rekrytering:

SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE, bäddavdelningarna i Pargas

NÄRVÅRDARE, äldreomsorgen, hemservice/Pargas

SEMESTER- OCH ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper

STÖDPERSONVERKSAMHET INOM HANDIKAPPSERVICE


KAAREA:

KOCK, Houtskär

KOCK centralköket och/eller personalrestaurangen Kabyssen


Upp