Mene sisältöön


Hallinnollinen sihteeri


Tekniset tukipalvelut hakee hallinnollista sihteeriä.

Hallinnollisen sihteerin pääasiallisiin tehtäviin kuuluu toimialapäällikön ja yksikköpäälliköiden tukeminen hallinnollisissa tehtävissä ja teknisten tukipalvelujen hallintotiimin työn koordinointi ja johtaminen. Hallinnollinen sihteeri voi toimia myös kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston sihteerinä.

Teknisten tukipalvelujen alaisuuteen kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistöt, tilapankki, palvelutoiminnot, tekninen yksikkö ja vesihuoltolaitos.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto eli ammattikorkeakoulutasoinen tai ylempi tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työn pääasiallinen sijoituspaikka on Parainen.

Arvostamme kokemusta monipuolisista hallinnollisista työtehtävistä ja erilaisten tietokoneohjelmien hyvää hallintaa.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoiveen. Työsuhde täytetään 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hallinnollisen sihteerin työsuhteeseen valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteessa aloittamista.

Jos olet kiinnostunut hallinnollisen sihteerin tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen työhakemuksesi sekä ansioluettelosi ja kopiot mahdollisista suorittamistasi kursseista ja koulutuksista osoitteeseen Paraisten kaupunki, tekniset tukipalvelut, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä ”Hallinnollinen sihteeri”.

Työhakemukset tulee toimittaa meille 30.10.2019 klo 13.00 mennessä.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724 tai matias.jensen@parainen.fi.

Sivun alkuun