Till innehållet


Bioanalytiker/Laboratorieskötare, vikariat

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett moderskapsvikariat som BIOANALYTIKER/LABORATORIESKÖTARE på Pargas hälsovårdscentral för tiden 16.12.2019 – 02.10.2020 (möjligen fortsättning) eller enligt överenskommelse.

Laboratorie- verksamheten i Pargas är mångsidig. Förutom provtagning analyserar vi prover, gör EKG och Spirometri mätningar samt tar Papa-prover. Arbetet är dagsarbete.

Behörighetsvillkor för uppgiften är bioanalytiker eller laboratorieskötarexamen. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet. Vi erbjuder introduktion.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Grundlön 2454,30€

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnummer 247780  Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentralen@pargas.fi  senast den 30.09.2019 kl. 12.00.

Intervjuerna sker onsdag 9.10.2019.

Förfrågningar, ansvarig laboratorieskötare Marit Henriksson tel. 02 4545230 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist, tfn 0404885503

Upp