Till innehållet


Företagshälsovårdare, vikariat

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar ett vikariat som FÖRETAGSHÄLSOVÅRDARE under tiden 23.9.2019 – 31.12.2019 (möjligen fortsättning) eller enligt överenskommelse.


Företagshälsovården inom Pargas hälsovårdsenhet omfattar företagshälsovårdstjänster för över 250 olika företag inom Pargas. Vi ger lagstadgad och omfattande företagshälsovård, förutom åt Pargas stads egna anställda, även till  lokala företag, företagare och lantbruksföretag inom Pargas.

Inom företagshälsovården jobbar vi förebyggande och rehabiliterande med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Såsom arbetsplatsutredningar, lagstadgade- och riktade hälsoundersökningar, vaccinationer, mm. Som företagshälsovårdare arbetar du på de olika hälsostationerna i de olika kommundelarna och du möter även kunder och deras medarbetare i deras egen arbetsmiljö. Vi arbetar inom enheten i ett multiprofessionellt team och inriktar förebyggande verksamhet oss på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi uppskattar att du har en positiv inställning till att hålla mottagning i de olika delkommunerna samt att du har ett stort intresse för att arbeta med förebyggande arbetshälsovård. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings –och utvecklingsfärdighet.   

Behörighetsvillkoren för uppgiften är företagshälsovårdare, eller en erfarenhet inom företagshälsovården. Körkort behövs.

Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Grundlön 2539,21 euro.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 247683. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post  halsocentralen@pargas.fi senast den 23.9.2019 kl. 12.00.

Förfrågningar tf. vårdchef Janette Sundqvist tfn 040 4885503

Upp