Till innehållet


Förvaltningsassistent, vikariat


VIKARIE FÖR FÖRVALTNINGSASSISTENT

Förvaltningstjänster är den sektor i Pargas stad som sköter om och koordinerar beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Förvaltningsassisten är den som sammanställer och redigerar föredragningslistor och protokoll och sköter om att de publiceras och distribueras.

Förvaltningsassisten är huvudanvändare för ärendehanteringsprogrammet Dynasty och möteshanteringsprogrammet Cloud Meeting, och fungerar dessutom som huvudanvändare för programmet Sidonnaisuusrekisteri.fi. Förvaltningsassistenten har ett nära samarbete med ledningens sekreterare, stadens informationshanteringssakkunniga, translatorerna och övriga anställda som också sköter ärende- och möteshantering.

Nu behöver vi en vikarie för vår förvaltningsassistent för tiden 1.9.2019 – 31.8.2020, med eventuell möjlighet till förlängning av anställningstiden.

Vi söker en initiativrik person som är van att arbeta med textbehandling och har ett gott IT-kunnande. Arbetet är mångsidigt, och det förekommer också sådana arbetstoppar som gör att du behöver vara stresstålig. Arbetet är mycket självständigt och förutsätter god framförhållning. Men samtidigt är det fråga om ett teamarbete, och vi förutsätter att du är en person med god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Behörighetsvillkoren är:

  • Lämplig yrkeshögskoleexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutsnivå och god förtrogenhet med användningen av IT

  • Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken

Språkkunskaperna testas av arbetsgivaren i samband med anställningsintervjun. Det räknas som en merit om du har tidigare erfarenhet av kommunal administration.

Lönen bestäms enligt AKTA (det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet). Anställningen är ett arbetsavtalsförhållande. Innan arbetsavtalet undertecknas förutsätter vi att den valda uppvisar godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid om 4 månader.

Ansökningarna riktas till sektorchef Monica Avellan och lämnas in under adress Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS. Ansökningarna kan även lämnas in elektroniskt under adress pargas@pargas.fi. Till ansökningshandlingarna ska bifogas både examensintyg, arbetsintyg och eventuella språkintyg. Ansökningstiden går ut 26.8.2019 kl. 12:00. Tilläggsinformation ger sektorchef Monica Avellan, 044 358 5727, och förvaltningsassistent Nina Bäckström, 040 488 6013, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi.

Upp