Till innehållet


Närvårdare(50 %) Houtskär

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 

NÄRVÅRDARE (50%)  till äldreomsorgen, Houtskär. 3-skiftesarbete. Anställningen börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare. 

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA. 

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Vid anställningen tillämpas en prövotid på fyra månader. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590


Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 249668. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 4.10.2019 kl. 12.00.

.

Upp