Till innehållet


Närvårdare, vikariat Björkebo

Pargas stad ledigförklarar att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE moderskapsvikariat till äldreomsorgen, Björkebo/Pargas. 2-skiftesarbete. Anställningen börjar 9.9.2019.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Tilläggsuppgifter ges av Carina Willberg eller Linda Kyrklund, tfn 0400 202 848.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi , jobbnummer 246072 .Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 23.8.2019 kl. 12.00

Upp