Till innehållet


Sjukskötare äldreomsorgen hemvård

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom hälso- och sjukvården:

SJUKSKÖTARE till hemvården inom äldreomsorgen. Inom hemvården arbetar sjukskötaren i ett mångprofessionellt team och deltar i vårdarbete och i dess planering och utveckling. I planeringen av vård och service betonas kundorientering, rehabiliterande arbetssätt och förebyggande verksamhet. Arbetet förutsätter en helhetssyn på människan och dennes behov. Målet är att kunden ska ha en bra vardag och klara sig hemma. Arbetet inom hemvården är varierande. Sjukskötaren har möjlighet att använda sin yrkeskunnighet på ett mångsidigt sätt och arbeta självständigt. I arbetet betonas förmåga att fatta ansvarsfulla beslut och en god kommunikationsförmåga.

Arbetet är huvudsakligen dagarbete. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Lön utgår enligt AKTA.

Behörighetsvillkor för sjukskötare: sjukskötar- eller hälsovårdarexamen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.  Även de sjukskötarstuderande som blir klara med studierna under september beaktas.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen, tfn 050 596 2615 eller vik. servicechef Suvi Simelius-Nieminen, tfn 040 141 7394.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnummer 245250. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 19.8.2019 kl. 12.00


Upp