Till innehållet


Sommarvikarie för vuxensocialarb

Sommarvikarie för vuxensocialarbetare


Är du intresserad av vuxensocialarbete i Pargas stad? 

Pargas stad söker en sommarjobbare till socialserviceenheten med tyngdpunkt på vuxensocialarbete. Det finns också en möjlighet till deltidsarbete. Du borde ha slutfört ämnesstudierna och praktik i socialt arbete med godkänt resultat. Tidigare erfarenhet av vuxensocialarbete räknas som merit, men är ingen absolut förutsättning.

I vuxensocialteamet arbetar tre socialarbetare, två socialrådgivare, två socialhandledare och en missbruksarbetare och en sysselsättningskoordinator. Arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe finns i samma utrymmen som socialserviceenheten, medan FPA:s betjäningspunkt ligger en trappa ner. I samma utrymmen med socialserviceenheten finns även handikappservice och närståendevård.

Ingångslönen för vikarierande socialarbetare inom vuxensocialarbete i Pargas är minst 3 072 euro/månad.

Vi betjänar våra kunder både på svenska och finska. Du har ett ypperligt tillfälle att öva fungerande tvåspråkighet i praktiken hos oss.

Tilläggsuppgifter ges av enhetschefen för socialserviceenheten Heidi Ulriksson. Skicka din fritt formulerade ansökan till adressen socialcentralen@pargas.fi.

Välkommen för att bekanta dig och berätta om dig själv. Vi ser fram emot att du hör av dig! 


Upp