Till innehållet


2 närvårdare, äldreomsorgen, Nagu

Pargas stad ledigförklarar följande anställningar inom social- och hälsovården:

2 NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Grannas/Nagu, 2-skiftesarbete. Anställningarna börjar så fort som möjligt och gäller tillsvidare.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 246100. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 23.8.2019 kl. 12.00.

Upp