Mene sisältöön


Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien käsittely on järjestettävä ympäristönsuojelulain, valtioneuvoston asetuksen 527/2014, Paraisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ja terveen järjen periaatteiden mukaisesti. Päämääränä on, etteivät jätevedet pilaa vesistöjä eikä pohjavesiä eivätkä myöskään aiheuta hajuhaittoja naapureille. 

Ympäristöministeriön tussi-video jätevesiuudistuksen toimittamisesta erilaisissa tilanteissa: https://www.youtube.com/watch?v=3zAxbeZTxdo

                                                   ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

1.  OLEMASSAOLEVAT KIINTEISTÖT: SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
Olemassa olevien kiinteistöjen on tehtävä kirjallinen selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Sen voi tehdä oheisen kaavakkeen avulla:

Sen lisäksi tulee laitteiston sijoittuminen tontille piirtää asemapiirrokseen. Tätä selvitystä ei tarvitse toimittaa hyväksyttäväksi viranomaiselle, vaan se on säilytettävä kiinteistöllä mahdollisia tarkastuksia varten.

2. JÄTEVESILAITTEISTON UUSIMINEN: TOIMENPIDELUPA/ILMOITUS
Kaikkien haja-asutuksen kiinteistönomistajien tulee arvioida jätevesijärjestelmänsä riittävyys. Viimeistään lokakuussa 2019 tulee rantavyöhykkeellä ja pohjavesialueilla sijaistevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien täyttää lain vaatimukset. Muilla alueilla puhdistusvaatimukset astuvat voimaan suurempien rakennusta koskevien muutostöiden yhteydessä.
Jos järjestelmä on uusittava, tulee sitä varten ensin hakea toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta. Hakemuksessa tarvittavat asiakirjat:

Jos rakennetaan puhdistuslaitteisto pelkästään harmaita vesiä varten, tehdään kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaan samoja asiakirjoja hyödyntäen.
Jos ainoastaan kunnostetaan nykyinen laitteisto entisen laiseksi, ei lupaa tarvitse hakea, ei myöskään pieniä muutostöitä varten.

3. SUUNNITELMA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ
Jätevesilaitteisto tulee suunnitella asiantuntevasti, lähtien kiinteistön olosuhteista. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on tehtävä yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien käsittelystä. Valmis suunnitelmakaavakepohja on saatavissa rakennusvalvontavirastosta/ ympäristönsuojelutoimistosta. Suunnitelman kuuluu sisältää asialliset piirustukset rakennettavasta järjestelmästä.

- word-kaavakkeen voi täyttää sähköisesti.

Suunnitelman tekijältä edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain vaatimaa koulutusta/osaamista.
Jotta asian käsittely etenisi mahdollisimman joustavasti, rakentajan tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan (vaikeissa tilanteissa ympäristonsuojelutoimistoon), joka tontilla yhdessä kiinteistönomistajan kanssa harkitsee, mikä paras jätevesiratkaisu olisi.


4. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
Jätevesijärjestelmästä on oltava/ siitä on tehtävä käyttö- ja huolto-ohje, joka myös on säilytettävä kiinteistöllä. Siihen kirjataan säiliöiden tyhjennykset ja muut huolto- ja tarkastustoimenpiteet. MALLEJA: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi


5. JÄTEVEDENKÄSITTELYOHJE PARAISILLA

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:
www.vesiensuojelu.fi/jatevesi: jätevesitietoutta kunnittain, KÄSITTELYMENETELMIÄ, kaavakkeita
- Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivusto: PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ESITTELYÄ
- JÄTEVESIJELPPARI: Käytännön apua jätevesiratkaisun valintaan


6. KOMPOSTIKÄYMÄLÄ
Kompostikaymälä on varteenotettava vaihtoehto koko kunnan alueella. Kuivakäymälän käyttäminen vähentää ratkaisevalla tavalla jätevesien aiheuttamaa ympäristökuormitusta.
Tietoa kompostikäymälöistä:
- SYKE: Erilaisten kompostikäymälöiden esittely
- Käymäläseura Huussi ry

Sivun alkuun