Till innehållet


Skärgårdens 6:e miljömässa i juni

messukuva.JPG

TIPS TILL HEM OCH STUGA PÅ SKÄRGÅRDENS MILJÖMÄSSA!

I samband med Pargas Dagar 7-8.6.2019 ordnas Skärgårdens Miljömässa för sjätte gången. Mässan är gratis och den välkomnar alla som är intresserade av nya, innovativa och miljövänliga lösningar för sitt boende. Inom mässområdet på parkeringen intill Köpmansgatan kan man bekanta sig med bl.a följande teman:

  • alternativa energilösningar: sol- och vindenergi för privata hushåll, jordvärme
  • torrtoaletter, vacuumtoaletter, brännande toaletter, kompostorer 
  • dricksvattenlösningar: borrbrunn, ringbrunn, avsaltning från havsvatten
  • behandling av avloppsvatten: olika reningsverk för svartvatten- och gråvattenbehandling
  • muddring och vassklippning vid stränderna
  • bryggor och byggande på/av stränder

Förutom företag som ställer ut sina produkter/tjänster så kommer även olika organisationer och föreningar att närvara och presentera sin verksamhet. Aktiviteterna på Miljömässan utökas genom att i arrangemangen medverkar den lokala organisationen Omställning Pargas, som kommer att bidra med ett flertal miljöteman på gräsrotsnivå. Mässan kommer att ha en egen scen där det ordnas program och på fredagen ordnas det en Disco Soup-afton, där maten lagas av ”hävikkiruoka” och serveras fritt år allmänheten. Till förnyelse av miljömässan bidrar också konferenciern som betjänar allmänheten och informerar och intervjuar utställare och publik. På fredagen öppnas miljömässan av en känd miljöpåverkare Ilkka Herlin.

Målet är att samtidigt från en enda plats erbjuda så mycket nyttig knowhow som möjligt till semester- och fastboare.

Arrangörerna Pargas stad, Servicecentralen för hållbar utveckling och energi - Valonia, Skärgårdshavets biosfärsområde och Omställning Pargas önskar alla välkomna med på en glad miljötillställning!

Mässtider: fredag kl 11-17, lördag kl 10-14

Upp