Till innehållet


Valonia - rådgivning i avloppsvattenfrågor

Valonia ger opartisk rådgivning i avloppsvattenfrågor samt bistår och ger råd i frågor i anslutning till avloppsvattenbehandling till invånare och deltidsboende i de kommuner som deltar i samarbetet kring avloppsvattenfrågorna. Valonia ger också råd till företagare och myndigheter.

Rådgivningstelefon:

Valonias vattenexperter ger telefonrådgivning till fastighetsägare vardagar kl. 9–16.

Man kan fråga oss till exempel om olika behandlingsmetoder för avloppsvatten och deras kostnader och funktionsduglighet.

Kontaktinformation:
Katariina Yli-Heikkilä, tfn 040 552 2369
Jarkko Leka, tfn 040 197 2265

Upp