Till innehållet


Pargas naturinventering

Under åren 1976-1978 förverkligades ett omfattande projekt som resulterade sig i ett dokument, "Pargas naturinventering", som är något av ett grundverk för natur- och miljövård samt all samhällsplanering i Pargas. Inventeringen omfattade

- djur- och växtvärlden,
- berggrundens och jordarternas särdrag,
- historiskt värdefulla byggnader och minnesmärken samt
- stadens fysiska förutsättningar för basnäringarna, friluftsliv, idrotten, jakten, fisket och turismen.

Detta storverk gjordes i ett samarbete mellan Pargas köping och Finska Hushållningssällskapet och förverkligades av sex olika arbetsgrupper (fil.kand. Jouko Högmander utförde det mesta av fältarbetet). Du kan bekanta dig med den i Stadsbiblioteket (tyvärr lånas den inte ut).

Pargas Naturinventering 1990

I Naturinventering 1990 granskades nästan alla de objekt som tagits med i inventeringen 1978. Arbetet utfördes av Jaana och Janne Lampolahti. Dessutom beskrevs 14 nya objekt. Uppdragsgivare var Pargas stad.

Efter dessa massiva grundutredningar har olika delområden av Pargas inventerats vid olika tillfällen för olika särskilda behov. Bland de senaste utredningarna kan nämnas

- Ålö Naturinventering 1998 (i samband med delgeneralplanering) - Naturinventering i Pargas centrum 2000 - Katsaus Kirjalan saaressa sijaitsevan kangasmetsän kasvi- ja kovakuoriaislajistoon 2000 (Finlands fiskeri- och miljöinstitut)

 

Upp