Till innehållet


Grönområden och lekparker

Inom tätorterna i Pargas stad finns gott om grönområden för människornas trivsel. En del av dem är anlagda, en del naturskogar och -ängar. Grönenheten sköter och anlägger alla stadens grönområden med gräsmattor och planteringar samt förser/sköter om lekparkerna med utrustning. På somrarna sköter enheten också stadens badstränder och vintertid plogas och sandas gångstigar vid behov och gallringar utförs  i stadens parkskogar.

För enhetens verksamhet ansvarar vikarierande   stadsträdgårdsmästare Daniel Falck tfn 040 488 5686.

Upp