Till innehållet


Miljö, natur och grönområden

Pargas består av en enastående naturmiljö, av såväl mångformade vattenområden som holmar och öar med speciella och rätt unika naturtyper. Skärgården erbjuder å ena sidan utomordentliga möjligheter till rekreation och friluftsliv, å andra sidan bör den sårbara och sköra skärgårdsmiljön värnas om med känslighet.

Även de olika kommuncentra i vår vidsträckta stad behöver planeras, byggas och skötas så att naturen och miljön respekteras, vårdas och bevaras i tillräcklig mån. Målsättningen är att pargasboende ska må bra såväl i dag som även i framtiden.

Stadens egna natur- och grönområden sköts av stadens grönenhet, medan miljövårdsbyrån svarar för tillsynen av miljövårdsärenden. Verksamheten vid hela miljöavdelningen leds av miljövårdschef Carl-Sture Österman


Alguppföljning online


Mängden blågröna alger och vattentemperatur vid mätstationerna i Bläsnäs och Framnäs.

Framnäs badstrand https://vesidata.net/14

Bläsnäs badstrand https://vesidata.net/15


Upp