Mene sisältöön


Lupa jätevesilaitteiston rakentamiseksi

JÄTEVESILAITTEISTON UUSIMINEN: TOIMENPIDELUPA
Kaikkien haja-asutuksen kiinteistönomistajien tulee arvioida jätevesijärjestelmänsä riittävyys. Viimeistään 31.12.2013 tulee järjestelmien täyttää lain vaatimukset. Jos järjestelmä on uusittava, tulee sitä varten ensin hakea toimenpidelupa rakennusvalvontavirastosta.


Jos ainoastaan kunnostetaan nykyinen laitteisto entisen laiseksi, ei lupaa tarvitse hakea, ei myöskään pieniä muutostöitä varten.

Jätevesilaitteisto tulee suunnitella asiantuntevasti, lähtien kiinteistön olosuhteista. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on tehtävä yksityiskohtainen suunnitelma jätevesien käsittelystä. Suunnitelman tekijältä edellytetään maankäyttö- ja rakennuslain vaatimaa koulutusta/osaamista. Sivustolla www.vesiensuojelu.fi/jatevesi on tietoja kuntakohtaisesti järjestelmien suunnittelijoista/rakentajista.

Jotta asian käsittely etenisi mahdollisimman joustavasti, rakentajan tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa yhteyttä ympäristonsuojelutoimistoon, jotta rakennuspaikan olosuhteet huomioiden voitaisiin neuvotella jätevedenkäsittelystä.

JätevesiInfo

Sivun alkuun