Mene sisältöön


Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tarvitaan toimintaan, joka voi aiheuttaa huomattavaa pilaantumista ympäristössä tai terveyshaittaa. M.m suurteollisuus, suuret eläintallit, jätteen käsittely- ja varastointipaikat, polttoaineiden jakeluasemat ja pitkäaikainen kiviaineksen murskaus ovat toiminntoja, joita varten lupa on haettava.  Suurempia laitoksia ja hankkeita varten myöntää luvatat alueellinen ympäristökeskus tai ympäristölupavirasto, pienemmät luvat käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. miljövårdsmyndighet.

Lupaprosessin yhteydessä käydään läpi toiminnan ympäristövaikutukset ja päätetään niistä ehdoista, jonka mukaisesti toimintaa saa harjoittaa.

Sivun alkuun