Till innehållet


Tillstånd för byggande av avloppsvattenanläggning

FÖRNYANDET AV AVLOPPSSYSTEM: ÅTGÄRDSTILLSTÅND
Alla fastighetsägare behöver se över avloppsvattenhanteringen på sin fastighet. Senast 31.12.2013 skall avloppsvattenbehandlingen fungera enligt lagens krav. Om systemet behöver förnyas/ombyggas, skall ett åtgärdstillstånd först sökas av byggnadstillsynskansliet.


För att bara sanera ett befintligt system utan att ändra metoden kräver inget tillstånd, ej heller små ändringar i behandlingssättet. Avloppssystemet behöver planeras sakkunnigt, utgående från fastightens förutsättningar. En detaljerad plan över fastighetens avloppsvattenbehandling görs i samband med lovssökandet. På www-sidan www.vesiensuojelu.fi/jatevesi finns uppgifter kommunvis (tillsvidare på finska) om lokala planerare/byggare för avloppsanläggningar.

För att ärendets behandling skulle gå smidigt fram och för att planeringsarbetet skulle komma på rätt spår från början, bör byggaren redan tidigt i planeringsskede kontakta miljövårdsbyrån.

SE mera info!

Upp