Till innehållet


Anmälan om verksamhet som förorsakar buller eller skakningar

Om någon verksamhet förorsakar speciellt störande buller eller skakning, ska man på förhand göra en anmälan om det till den övervakande myndigheten, som i sin tur ska ge villkor och regler hur den planerade verksamheten kan förverkligas. Oftast tillämpas detta anmälningsförfarande i samband med brytning/krossning av sten eller vid storkonserter mitt i staden.

 

En skild, liten bulleranmälan ska göras till miljövårdsbyrån, om man tänker i tätort använda ljudanläggning i mindre skala efter kl 22.00 (t.ex i samband med uteserveringar).Se bullerinfo

Upp