Till innehållet


Tillstånd för att få bygga i vattendrag

Enligt vattenlagen får varje strandägare för sitt eget behov bygga en båtbrygga  i sin strand, även på en annans vattenområde. Men om byggandet av vilken brygga eller strandkonstruktion som helst kan t.ex förorsaka betydande olägenhet för vattenmiljön, vattenbyte, físke, grannars trivsel eller om det eventuellt hindrar andra delägare i samfälligheten att utnyttja sin strand på motsvarande sätt, är byggaren skyldig att för sin åtgärd söka ett tillstånd från regionförvaltningsverket. Ibland har man hamnat att söka tillstånd i efterhand.

För byggande av båtbrygga, vågbrytare eller annan strandlinjeanordning kan man också hamna att söka ett byggnadslov/åtgärdstillstånd från kommunens byggnadstillsynskansliet, enligt som byggnadsordningen för Pargas stadgar.

Upp