Till innehållet


Anmälan om gödselstack

Varje djurstall ska sköta om sin gödselhantering sakenligt. För gödselförvaringen ska det i regel finnas en tät gödselstad, om mängden gödsel/år överstiger 20m3. I gödselstaden bör rymmas hela årets gödselproduktion minus den mängden gödsel som under betessäsongen blir på betesmark.

Om djurstallet ämnar av arbetstekniska eller hygieniska skäl förvara gödsel annanstans på åkern, i gödselstack, ska en anmälan till miljövårdsmyndigheten göras. Detta för att det kan kontrolleras att inga märkbara utsläpp i vattendrag sker. Anmälan kan vara fritt formulerad eller alternativt kan vår färdiga blankett användas:

 
Upp