Till innehållet


BEREDNINGSMATERIAL TILL PÅSEENDE

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

  • Detaljplanändring för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även projektens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats www.pargas.fi (se nedan). Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

21.3.2019

Planläggningsenheten


Skriv ut
Dela |
Upp