Mene sisältöön


Ajankohtaiset kaavat ja kaavamuutokset Nauvon osa-alueella

- Ranta-asemakaava tilalle Trollkobben 1:47 Nauvon Borstössa

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ranta-asemakaava ja -asemakaavanmuutos osalle tiloja Nystuga 1:185 ja Norrgård 1:179 Nauvon Kirjaisissa 

----------------------------------------------------------------------------------------------- Ranta-asemakaava koskien tilaa Fagerholm 9:0 sekä osaa yhteisestä vesialueesta Krokin kylässä

Kaavaehdotus ollut nähtävillä 27.10-27.11.2011


------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauvo Eteläinen, yleiskaavamuutos

Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Nauvossa vuonna 2008.
Alueen luontoselvitys valmistui kesällä 2011. Selvityksen perusteella osalle kaavamuutosaluetta laaditaan Natura-arvio. Linnustioa koskeva osuus Natura-arviosta valmistui marraskuussa 2012.
Kaavatyö jatkuu, kun saariston muut isot yleiskaavat on saatu valmiiksi.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Sivun alkuun