Mene sisältöön


Paraisten kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on laadittava vuosittain kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät merkitykseltään ole vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen; esim. maanomistajan kanssa valmisteltu tai päätetty merkittävä maankäyttösopimus.

Kaavoituskatsaus pidetään jatkuvasti esillä kaupungin ilmoitustauluilla sekä kaupungin verkkosivuilla (katso linkki oikealla).

Sivun alkuun