Mene sisältöön


KIINTEISTÖNMUODOSTUS

Webbkarta.jpg 

Mittaustoimisto hoitaa kiinteistön muodostamisen asemakaava-alueilla (tonttien ja yleisten alueiden lohkominen, rasitteet, tilusvaihdot jne.).

Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistöjen muodostamisesta vastaa Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto.

Tonttijako
Asemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.
Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.

Tontin lohkominen
Asemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.


Rasitetoimitus
Tontin hyväksi voidaan perustaa toisen tontin alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Toimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka tontit vaihtaisivat omistajaa.
Tavallisimpia rasitteita ovat tierasitteet ja vesi- ja viemärijohtorasitteet. Rasitteet perustetaan omistajan kirjallisesta hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Yleisen alueen lohkominen
Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot, erotetaan kaupungin kiinteistöstä yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen.

Rajankäynti
Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan raja määrätä rajankäynnillä.

Asiakaspalvelusta saat ajantasaista tietoa kiinteistöistä, kuten lainhuutotodistukset (omistussuhteet), kiinteistörekisteriotteet (tiedot kiinteistöstä), rasitustodistukset (kiinnitykset) jne.
Asiakirjoja voi tilata puh.numerosta 044 3585902

Sivun alkuun