Till innehållet


Ikraftvarande planer i Houtskär

DETALJPLANER


DELGENERALPLANER

Generalplan och ändring av generalplan för Houtskär
Godkänd 22.5.2018, trätt i kraft 7.8.2019.

Skala 1:15 000


Indexkarta

OBS! Detta är en indexkarta, länkar till kartbladen finns ovanom kartanGammal sammanställning av generalplaner för Houtskär

Innehåller den 27.9.2000 godkända generalplanen för Houtskär och mindre planändringar ända till 27.3.2018.

Skala 1:15 000Indexkarta
indeksi_Houtskari.jpg
Upp