Till innehållet


Ikraftvarande planer i Korpo

DETALJPLANER


DELGENERALPLANER

Delgeneralplan för Utö
Godkänd 18.10.2016. Skala 1:2000

Delgeneralplan för Jurmo bycentrum
Godkänd 14.12.2000. Skala 1:5000


Strandgeneralplan för Korpo (norra)

Godkänd 9.12.2014, trätt i kraft 17.3.2017. De områden, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött.

Skala 1: 15 000


Indexkarta

KorpoStrandgeneralplanAjantasa_Index.jpg


Sammanställning av den ikraft varande delgeneralplanen med ändringar för Korpo södra skärgård

De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den urspringliga planen är uppdaterade till ajouren. De områden, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött. Senast uppdaterad 8.8.2019.

Skala 1:20 000Indexkarta
Korpo index_1.jpg
Upp