Till innehållet


Ikraftvarande planer i Pargas

DETALJPLANER

Sammanställning av de ikraftvarande detaljplanerna för centrum, utdrag stadsdelsvis/områdesvis (senast uppd. 7.5.2018);


Detaljplaner utanför centrumDELGENERALPLANER

Delgeneralplan för Kirjalaön


De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen tills 3.5.2011 är uppdaterade i nedanstående kartorSammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för Nilsby-Lielax
De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade i kartan


Sammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för Centrumregionen
De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade i kartanDelgeneralplan över Södra Skärgården Delgeneralplan för LemlaxönDelgeneralplan för Våno-MielisholmDelgeneralplan för Stormälö-Lillmälö

Upp